הרשמתך נקלטה!
לינק לזום יישלח בסמוך למועד.
בינתיים כדאי לשריין ביומן :
9:00-10:15 | 23.03.2022 | ZOOM