ממדידה לפעולה – Pulse סקרי

סקרי מחוברות עובדים ב-2021

ממדידה לפעולה – Pulse סקרי
סקרי מחוברות עובדים ב-2021

?Pulse מהם סקרי

סקרים קצרים ומהירים שנשלחים לעובדים באופן שוטף
(אחת לחודש / רבעון / וכו'). הם מהווים 'בדיקת דופק' בנושאים הנוגעים
לחוויית עובד כמו החוויה בתפקיד, החוויה בצוות, החוויה בארגון, סביבת
עבודה ועוד. בסקרי פולס 5-15 שאלות ולכן הם קלים לתפעול ואינם
גוזלים זמן ממושך. הפידבק מתקבל מהר ומסייע לקבל תמונת מצב בהירה
ועכשווית.

סקרים קצרים ומהירים שנשלחים לעובדים באופן שוטף (אחת לחודש / רבעון / וכו').

הם מהווים 'בדיקת דופק' בנושאים הנוגעים לחוויית עובד כמו החוויה בתפקיד, החוויה בצוות, החוויה בארגון, סביבת עבודה ועוד.

בסקרי פולס 5-15 שאלות ולכן הם קלים לתפעול ואינם גוזלים זמן ממושך.

הפידבק מתקבל מהר ומסייע לקבל תמונת מצב בהירה ועכשווית.

:Pulse כל הפלוסים בסקרי

פידבק מהיר, אינם גוזלים זמן ממושך וידידותיים למשתתף

יישומיים ומניעים לפעולה – סקר פולס מאפשר התייחסות מיידית לתוצאות הסקר ומהווה כלי תומך בתהליכי עבודה ופעולות ניהוליות

יוצרים רצף של מדידת "האנרגיה הארגונית" מאפשרים קבלת תמונה מתעדכנת לאורך השנה

מגבירים מחוברות עובדים ולכך יתרונות רבים (עלייה בשביעות רצון עובדים, עלייה בשביעות רצון לקוחות, יעילות גבוהה יותר, שימור עובדים ועוד)

אקטואליים ורלוונטיים יותר מסקרים המבוצעים פעם או פעמיים בשנה וכך מספקים אינדיקציה לתגובות ופעולות נדרשות לפני שמאוחר מידי

 הערכה מתערבת – בעצם הבחירה בנושאים מעטים, סקר הפולס מגדיר מיקודים ניהוליים וסדר יום ארגוני ברור וממוקד

שנמשיך מכאן?

    לוטם סנסינג מקבוצת 'לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים', היא חברה מובילה בתחום של איסוף וניתוח נתונים תומכי החלטה להנהלה ולמנהלים בארגון.

    לוטם סנסינג מספקת את הפתרונות המתקדמים והמקיפים ביותר בתחום המדידה הארגונית: הערכת ביצועים, סקרי עמדות וסקרי מחוברות, סקרי שירות פנים וממשקים, משוב 360 ועוד.

    הסקרים נתמכים בטכנולוגיה מתקדמת שהושקה ב 2020- ומבוססים על המתודה המקצועית ביותר בתחום המדידה הארגונית, ובליווי אנשי המקצוע המנוסים של לוטם סנסינג.