אישרת את השתתפותך במפגש ההיכרות.
לינק לזום יישלח יום לפני המפגש.
נתראה ב-17.6!