MeetUp

כותרת: מגזר התעשייה מתקדם ל-2023 - מייצרים פתרונות לניהול הון אנושי | 6.12, 9-13, קיסריה

עולם התעסוקה עובר מהפיכה.

צרכי העובדים והמנהלים משתנים, פתרונות הון אנושי רבים נבנים בשנים האחרונות, והמאפיינים של מגזר התעשייה דורשים התייחסות מיוחדת.


במפגש נדבר על האתגרים המשמעותיים של מגזר התעשייה בניהול ופיתוח ההון האנושי ונציג פתרונות ישימים שעובדים!
נשתף ונחלוק מהידע של כל אחד ואחת מהמשתתפים, נאסוף רעיונות, טיפים ומחשבות להמשך.

מתי ואיפה נפגשים?

יום שלישי ● 06.12.2022

מתחילים ב 09:00 ומסיימים בארוחת צהריים ב 13:30
משרדי חברת דלתא גליל | האשל 45, קיסריה

עם מי נדבר?

פותחים את הבוקר

רוני רבינר פפר | מנהלת החטיבה העסקית, לוטם

מגזר התעשייה: מאפיינים ואתגרים ייחודיים

סמדר ארבל | מנהלת מגזר התעשייה – החטיבה העסקית, לוטם

תחלופת עובדים: פתרונות להכשרת דור העתיד

ערן אביב | מומחה למידה ופיתוח ארגוני, סודה סטרים 

רעות גולדשמיט | מנהלת צוות תוכן ופרויקטים – חטיבת הדיגיטל, לוטם

פיתוח מנהלים בתעשייה: איך עושים את זה מותאם ורלוונטי למציאות בעולם הייצור?

ענת ורניק | סמנכ"לית משאבי אנוש, קבוצת רב בריח

סיון קנר | יועצת ניהולית ומנהלת לקוחות – החטיבה העסקית, לוטם

פתרונות פרקטיים מהשטח

שולחנות עגולים ממוקדי אתגרים ייחודיים
ושיתוף שלכם בפתרונות מהשטח

אני בפנים!

מספר המקומות מוגבל.
השתתפות בכפוף לקבלת אישור וזימון במייל.