הזמנה לאירוע מקוון
משרד ראש הממשלה מזמין:

כותבים את הפרק הבא ביחד!

אתגר השותפויות הבין-מגזריות לטובת החברה ואיכות החיים בישראל בשנים הבאות

הנכם מוזמנים למפגש המשך לכנס "חקר עתיד" שהתקיים ביולי 2022

בו התכנסו כ-100 נציגים מהממשלה, השלטון המקומי, המגזר העסקי, החברה אזרחית, הקרנות הפילנתרופיות, מומחים ומיצגי הדור הבא, לחשיבה על עבודה רב-מגזרית בישראל

על המהלך

בשנת 2008 התקבלה החלטת הממשלה 3190 אשר במסגרתה הוקמה היחידה לשיתופי פעולה רב-מגזריים במשרד ראש הממשלה, ונוסד השולחן העגול הבין-מגזרי. מטרת הקמת השולחן הייתה להוות מסגרת לשיח קבוע ומתמשך בין הממשלה, החברה האזרחית, והמגזר העסקי בנושאים לאומיים, חברתיים וכלכליים ובסוגיות הקשורות ביחסי המגזרים בישראל. 

לצד עשיה זו, השולחנות קידמו בהצלחה מספר נושאים כגון: טיוב הרכש הממשלתי לאספקת שירותים חברתיים; פיתוח ההתנדבות בישראל והקמת רשת ההתנדבות הישראלית; התמודדות עם משבר הקורונה בהיבטים של שירותים חברתיים; גיבוש מדיניות ויישומה בתחום צעירים בסיכון ועוד. לצד עשייה זו, ולאחר 14 שנה מהקמת היחידה והשולחן העגול, עלה הצורך לפתח דרכי עבודה חדשות לטובת שותפויות בין מגזריות תוך שילוב פלטפורמות וכלים כלים ורעיונות חדשים.

במהלך 2022, הוקמה ביוזמת היחידה לשיתופי פעולה בין מגזריים במשרד ראש הממשלה,  ועדה מכינה הכוללת כ 15 נציגים מכל המגזרים, הועדה הכינה את כנס "חקר העתיד" והובילה אותו.

הכנס  התקיים ב6-7/7/2022. במהלך הכנס, התכנסו כ-100 נציגים מהממשלה, השלטון המקומי, המגזר העסקי, החברה אזרחית, והפילנתרופיה. משתתפי הכנס דנו בסוגיות רבות כגון מהם סוגי שיתופי הפעולה שהיו רוצים לקיים, מהן התשתיות והתנאים הנדרשים לקיום שיתופי פעולה אלו, באיזה אתגרים לאומיים יש להתמקד, מה תפקיד המגזרים השונים ועוד.

יומיים של כנס הניבו רעיונות וחשיבה רבה. אלו מוקדו בסוף הכנס לשבעה כיווני פעולה מרכזיים כולל כיווני יישום קונקרטיים.

כמהלך משלים לכנס חקר העתיד, ועל מנת לאפשר לבעלי עניין נוספים לתרום ולהשפיע על המהלך ועל כיווני העתיד בשותפויות רב-מגזריות בישראל, נבנה אירוע און ליין.

תוצרי כלל המהלך יהוו בסיס לעבודת היחידה לשיתופי פעולה רב מגזריים במשרד ראש הממשלה וכן בסיס לעבודת המגזרים השונים בבואם לפתח תהליכי עבודה רב מגזריים.

כיווני פעולה

1. פלטפורמה שיתופית לעבודה רב-מגזרית

מגוון פלטפורמות דיגיטליות ופיזיות אשר משרתות שיתוף פעולה רב-מגזרי, בהן: אפליקציה, אתר, הכשרה מקצועית, כנסים, ימי עיון, ועוד.
משרדי הממשלה כמו גם מגזרים אחרים, משתפים  בידע, בצרכים ובתוכניות דרך פלטפורמות. קיים דגש על מגזרים/גילאים/מגדר/מומחיות חסרים, והבאתם לפלטפורמה.

2. מאגר שותפים, מעבריות, וגיוון

מאגר פעיל של בעלי תפקידים ואנשים מכל המגזרים בחלוקה לנושאים, תחומי עניין וידע. המאגר מנגיש יכולת להתייעצות וכן לחבור למגזרים שונים העוסקים באותו תחום לכדי יצירת תוכנית משותפת. יש אפשרויות ועידוד למעברי קריירה/קדנציה בין המגזרים השונים. הקפדה על עקרון הגיוון במאגר השותפים, בשרות הציבורי ובמגזרי העשייה השונים.

3. שילוב מגזר עסקי בתהליכים רב מגזריים

המגזר העסקי כשותף מלא לתהליכים רב-מגזריים ומעורב בתהליכים מראשיתם.

4. הכללת שחקני וטו והגמשת מנגנוני מימון והתקשרות

כל השחקנים בזירה הרב מגזרית, בדגש על שחקני וטו (ייעוץ משפטי, חשבות, נציבות שרות המדינה), רואים ערך ברב-מגזריות ליישום יעדים לאומיים. זאת באמצאות חלוקה ושימוש במשאבים לאומיים בצורה הוגנת, אפקטיבית, מגוונת ועדכנית, שמבטיחה מנגנונים ברי-קיימא ומבוססי אמון.

5. שילוב שלטון מקומי בתהליכים רב-מגזריים ורב-מגזריות ברמה המקומית

ביסוס השלטון המקומי המקומי בישראל כשחקן מרכזי ועמוד שדרה בקבלת החלטות רב-מגזריות. השלטון המקומי עוסק בשיתופי פעולה ולוקח אחריות בתור: מתווך בין רבדי השלטון, רובד שלטוני נבחר הקרוב ביותר לאזרחים. כמי שהעניינים שעל סדר יומו משפיעים ישירות ומיידית על האזרחים.

6. אסטרטגיה לאומית רב-מגזרית

לייצר מפת דרכים רב-מגזרית שמגדירה את היעדים לפי ה-SDG, את דרכי הפעולה, מנגנונים, תקציב, סמכויות ואת הדרכים למדוד ולהעריך התקדמות לקראת כל יעד. יצירת מתווה שכל המגזרים יוכלו להתחבר אליו ולהבין איפה הם, איך הם מתקדמים, ואיך הם משתפים פעולה.

7. יצירת אמון, DNA, ותרבות עבודה רב-מגזרית

האמון הבינאישי והרב-מגזרי כערך מרכזי, בחברה הישראלית לגווניה ובין השותפים הבין-מגזריים.
הכול מתחיל ונגמר באמון, אובדן האמון במוסדות המדינה, ובין האנשים במגזרים השונים מהווה איום משמעותי לקידום אתגרים לאומיים מורכבים.

אנו מזמינים את מי שלא השתתפו בכנס ותחום שיתופי פעולה רב-מגזריים קרוב לליבם, להצטרף לאירוע המקוון, לשתף ברעיונות ולהשפיע.

באירוע תהיה אפשרות להגיב לתוצרי חקר העתיד ולהציע כיוונים נוספים. האירוע מיועד ל עד 100 משתתפים מהממשלה, שלטון מקומי, חברה אזרחית, קרנות פילנתרופיות, מגזר עסקי ומומחים לרב-מגזריות.

ההרשמה הסתיימה

תודה לכל המצטרפים והמצטרפות!