כלים לניהול בזמן קורונה
למנהלים ואנשי משאבי אנוש

כלים לניהול
בזמן קורונה
למנהלים ואנשי
משאבי אנוש

מלאו פרטים - והקיט בדרך אליכם!

    לפרטים נוספים – אירית חוביץ 

    יועצת ארגונית בכירה | חטיבת הגלובל

    054-2107040 | Irith@lotem.co.il