מאשר ניוזלטר

    לפרטים נוספים – אירית חוביץ 

    יועצת ארגונית בכירה | חטיבת הגלובל

    054-2107040 | Irith@lotem.co.il