מאשר ניוזלטר

לפרטים נוספים – אירית חוביץ 

יועצת ארגונית בכירה | חטיבת הגלובל

054-2107040 | Irith@lotem.co.il